Januari 2013:

"Jesaja - hoofdstuk 1 t/m 5"  (Br. D. Steenhuis)
"De regenboog"  (Br. P. van der Lugt)
"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"  (Br. C. Stier)
"Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"  (Br. G. de Koning)
"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"  (Br. G. de Koning)
"De Heilige Geest"  (Br. J. Lukasse)
"Onze gedachten"  (Br. J.H. Meinema)


Februari 2013:

"Psalm 55: een profetische psalm"  (Br. T. Stier)
"Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"  (Br. D. Steenhuis)
"De vreugde die voor God's aangezicht is"  (Br. J. Heijdeman)
"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"  (Br. C. Stier)
"Drievoudig snoer"  (Br. G. Vochteloo)
"Toewijding"  (Br. M. Ezinga)


Maart 2013:

"Loof de Here, mijn ziel!"  (Br. F. ter Velde)
"Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"  (Br. D. Steenhuis)
"Torens"  (Br. A. van den Berk)
"Leven zoals God het bedoeld heeft"  (Br. P. van der Lugt)
"Bidden en waken in Gethsemane"  (Br. O. Lohuis)
"De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"  (Br. B. van der Bosch)Mei 2013:

"Wat bevrijding werkelijk betekend"  (Br. A. Haverkamp)
"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"  (Br. D. Steenhuis)
"Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"  (Br. D. Steenhuis)
"Melchisedek"  (Br. P. van der Lugt)
"Wat wij niet kunnen; dat doet God"  (Br. B. van Twillert)
"Geen vermenging van wet en evangelie"  (Br. T. Stier)


Juni 2013:

"God heeft een tijd voor alle dingen"  (Br. H. Frinsel)
"Momenten uit het leven van Jozua"  (Br. G. Vochteloo)
"Ben je ook al op weg naar de Koning der Koningen?"  (Br. B. van der Bosch)
"De Here zal erin voorzien"  (Br. N. Groot)
"Amos"  (Br. J. Brouwer)


Juli 2013:

"Leven en groeien"  (Br. W. Evers)
"De laatste tijden"  (Br. S. van Groningen)
"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"  (Br. P. van der Lugt)
"Wees dan navolgers"  (Br. J. Heijdeman)


Augustus 2013:

"Worstelen totdat ..."  (Br. J. Nugter)
"Het lichaam"  (Br. D. Baarsen)
"Een gekruisigd leven"  (Br. B. van der Bosch)
"Het hart"  (Br. T. Stier)


September 2013:

"Geef Israel plaats in uw midden"  (Br. C. Spek)
"Milieubewust leven is niet zaligmakend"  (Br. D. Steenhuis)
"De verlamde in Bethesda"  (Br. A. van den Berk)
"David als beeld van de Here Jezus Christus"  (Br. P. van der Lugt)
"Schuilen bij God"  (Br. W. Evers)
"Hosea - Gods heilige liefde"  (Br. J. Brouwer)


Oktober 2013:

"De gemeente gaat naar het Vaderhuis"  (Br. D. Steenhuis)
"Het nieuwe leven"  (Br. S. van Groningen)
"De grote Richter"  (Br. G. Vochteloo)
"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"  (Br. G. de Koning)
"Slapen"  (Br. D. Steenhuis)


November 2013:

"Motivatie"  (Br. J. Lukasse)
"Laat u met God verzoenen (kort fragment)"  (Br. J. Lukasse)
"Gigantische oorlogen en rampen"  (Br. D. Steenhuis)
"Wat is liefde"  (Br. J. Spijkstra)
"Oplossingsgericht"  (Br. H. Huijzer)
"Het leven van Simson - Deel 1"  (Br. J. Heijdeman)


December 2013:

"De lofzang van Zacharias"  (Br. L. Heijboer)
"Israel heeft echt een zegen - plaats"  (Br. D. Steenhuis)
"Johannes de doper"  (Br. T. Stier)
"Wachtend verwachten"  (Br. J.H. Meinema)
"De witte bladzijde in de bijbel"  (Br. F. ter Velde)
"Licht"  (Br. A. van Wijngaarden)
"Verwachting na kerst"  (Br. B. van der Bosch)