Januari 2017:

"De heilige en koninklijke weg"  (Br. B. van der Bosch)
"Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"  (Br. D. Steenhuis)
"De tabernakel"  (Br. P. van der Lugt)
"Zie toe, dat niemand u verleide"  (Br. B. van Twillert)
"Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"  (Br. J. Brouwer)
"Het gedachtegoed van de toren van Babel"  (Br. T. Stier)
"De Here Jezus is mijn Herder"  (Br. J.H. Meinema)


Februari 2017:

"Voor Hem leven"  (Br. B. van Twillert)
"Wat doet de gemeente in de hemel?"  (Br. D. Steenhuis)
"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"  (Br. N. Groot)
"Theologische verleidingen"  (Br. B. van Twillert)
"Gewoonte"  (Br. G. Vochteloo)
"De Heer heeft geen stenen tempel nodig"  (Br. A. van den Berk)


Maart 2017:

"Abrams roeping"  (Br. D. van Wijck)
"Wat is het verschil met Israel?"  (Br. D. Steenhuis)
"Het ritueel van de rode vaars"  (Br. P. van der Lugt)
"Charismatische verleidingen"  (Br. B. van Twillert)
"Geur van Christus"  (Br. J. Heijdeman)
"Het lijden van de Here Jezus"  (Br. J. Nugter)


April 2017:

"Jona"  (Br. C. van Aalsburg)
"De organisatie van de gemeente"  (Br. D. Steenhuis)
"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"  (Br. F. ter Velde)
"De Waarheid is een feit!"  (Br. J. Brouwer)
"Occulte verleidingen"  (Br. B. van Twillert)
"Overgave"  (Br. G. van Wijngaarden)
"Blijf in mij"  (Br. A. Haverkamp)


Mei 2017:

"Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"  (Br. D. Steenhuis)
"Navolging"  (Br. H. Frinsel)
"Het Pascha"  (Br. P. van der Lugt)
"Bijbels geloof"  (Br. B. van Twillert)
"Geheimenis van de Godsvrucht"  (Br. D. Steenhuis)
"Christus, Hoop van Israël en de volken"  (Br. C. Stier)


Juni 2017:

"Pinksteren, de vijftigste"  (Br. D. Steenhuis)
"Het werk van de Heilige Geest"  (Br. J. de Jongh)
"Een plaats van rust"  (Br. G. Vochteloo)
"Wedergeboren tot een levende hoop"  (Br. J. Nugter)


Juli 2017:

"Kennen we onze bijbel?"  (Br. D. van Wijck)
"De roeping van Abraham"  (Br. N. van de Berg)
"De ziekte en genezing van Hizkia"  (Br. P. van der Lugt)
"Leven voor de dag van Jezus Christus"  (Br. N. Groot)
"De aanwezigheid van Christus"  (Br. D. Baarsen)


Augustus 2017:

"Een stukje hemel op aarde"  (Br. W. Evers)
"Zoek Mijn aangezicht"  (Br. H. Huijzer)
"Nahum - Boodschap van vertroosting"  (Br. J. Brouwer)
"Bekering"  (Br. C. van Aalsburg)


September 2017:

"Vermenigvuldigen door te delen"  (Br. J. Heijdeman)
"Welke zegen, waaruit bestaat die, en voor wie?"  (Br. D. Steenhuis)
"De Rechabieten"  (Br. P. van der Lugt)
"Openbaring van de Here Jezus Christus"  (Br. D. Steenhuis)
"De voorzegging van de komst van de Koning"  (Br. D. van Wijck)
"Eén ding"  (Br. G. Vochteloo)


Oktober 2017:

"God heeft voorzien"  (Br. D. van Wijck)
"Hoe beheren wij die zegen?"  (Br. D. Steenhuis)
"Zending"  (Br. A. van den Berk)
"De prediking van het koninkrijk"  (Br. P. van der Lugt)
"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"  (Br. S. van Groningen)
"Hij Die is, Die was, en Die komt"  (Br. B. van der Bosch)
"Christus, ons voorbeeld"  (Br. J. Heijdeman)


November 2017:

"Een bemoediging"  (Br. J. Lukasse)
"Is er gevaar van dieven te duchten?"  (Br. D. Steenhuis)
"De worsteling van het geloof"  (Br. H. Frinsel)
"De verberging van het koninkrijk"  (Br. T. Stier)
"Zien op de overste Leidsman"  (Br. N. Groot)
"Verblijdt u in Hem"  (Br. G. Vochteloo)


December 2017:

"Het blijft bij hetzelfde"  (Br. J. de Jongh)
"De methodes die dieven gebruiken"  (Br. D. Steenhuis)
"Jezus komt!"  (Br. P. van der Lugt)
"De vervulling van het koninkrijk"  (Br. C. Stier)
"Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"  (Br. F. ter Velde)
"Wees positief met kerst (kort fragment)"  (Br. F. ter Velde)
"Evenwicht in de Schrift"  (Br. J. Brouwer)
"Verschenen en verwacht"  (Br. B. van der Bosch)