"Onze Herder"

 27 juni 2010, Br. N. Groot

Afspelen


Download
Audiobestand (MP3)  


Beschrijving
Schapen herkennen de stem en het geluid van de herder. Een herder kent alle schapen. Een herder moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma’s in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn naam (en niet van onze naam). Als we de Herder niet hebben, dan hebben we niets ( in de eeuwigheid). Als we de Herder wel hebben, dan hoeven wij niet bang te zijn in het sterven. Wij zijn dan genodigd aan de tafel, die God heeft voorbereid. We mogen gemeenschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid.


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Psalmen 23
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. Deze spreker:
Br. N. Groot

Zoek op trefwoord:
Herder
Verlossing
Eeuwigheid