"Vijf redenen"

 12 mei 2024, Br. J. Heijdeman

In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Lukas 4:16
16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. 


Hebreeen 10:25
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 


Mattheus 18:20
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. 


1 Korinthe 14:26
26 Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting; 


1 Korinthe 11:1
1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Deze spreker:
Br. J. Heijdeman

Zoek op trefwoord:
Leider
Voorbeeld
Inspiratie