"De feesten des HEEREN: Sabbat"

 5 oktober 2011, Br. H. van de Lagemaat

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"De feesten des HEEREN"

Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Kolossenzen 2:16
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 


Leviticus 23:2-3
2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen. Deze spreker:
Br. H. van de Lagemaat

Prekenserie:
De feesten des HEEREN

Zoek op trefwoord:
Feesten
HEREN
Sabbat