"De feesten des HEEREN: Dag des Geklanks"

 7 maart 2012, Br. H. van de Lagemaat

Afspelen


Deze preek is onderdeel van de serie:
"De feesten des HEEREN"

Download
Audiobestand (MP3)  Powerpoint  


In de preek aangehaalde bijbelteksten (Statenvertaling)

Numeri 29:1-6
1 Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn. 2 Dan zult gij een brandoffer, ten liefelijken reuk, den HEERE bereiden: een jongen var, een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren; 3 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd; drie tienden tot den var, twee tienden tot den ram. 4 En een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe; 5 En een geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen; 6 Behalve het brandoffer der maand, en zijn spijsoffer, en het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, met hun drankofferen, naar hun wijze, ten liefelijken reuk, ten vuuroffer den HEERE. Deze spreker:
Br. H. van de Lagemaat

Prekenserie:
De feesten des HEEREN

Zoek op trefwoord:
Bazuin
Feesten