Serie: "De 'kleine' profeten"

 Deze prekenserie loopt nog.

#1   "Jona's vlucht"
Door broeder J. Brouwer op 21 oktober 2012

#2   "Jona's zucht"
Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012

#3   "Amos"
Door broeder J. Brouwer op 30 juni 2013

#4   "Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013

#5   "Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014

#6   "Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014

#7   "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014

#8   "Obadja - Deel 1"
Door broeder J. Brouwer op 8 februari 2015

#9   "Obadja - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 14 juni 2015

#10   "Joel - Jahweh is groot - Deel 1"
Door broeder J. Brouwer op 13 september 2015

#11   "Joel - Jahweh is God - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 10 januari 2016

#12   "Micha - Deel 1 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 17 april 2016

#13   "Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016

#14   "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016

#15   "Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017

#16   "Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017

#17   "Zefanja - Verborgen in God"
Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018

#18   "Zefanja - Door oordeel naar zegen"
Door broeder J. Brouwer op 13 mei 2018

#19   "Habakuk 1 - Hij klaagt en vraagt"
Door broeder J. Brouwer op 9 september 2018

#20   "Habakuk 2 - Hij luistert en leert"
Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018

#21   "Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"
Door broeder J. Brouwer op 12 mei 2019

#22   "Haggai - Deel 1 - Gods wil!"
Door broeder J. Brouwer op 22 december 2019

#23   "Haggai - Deel 2 - Belofte van de toekomstige zegen"
Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020

#24   "Zacharia - Gods Koningschap - Deel 1"
Door broeder J. Brouwer op 22 november 2020

#25   "Zacharia - Gods Koningschap - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 16 mei 2021

#26   "Zacharia - Gods Koningschap - Deel 3"
Door broeder J. Brouwer op 28 november 2021

#27   "Zacharia - Gods Koningschap - Deel 4"
Door broeder J. Brouwer op 16 januari 2022

#28   "Zacharia - Gods Soevereiniteit - Deel 5"
Door broeder J. Brouwer op 21 augustus 2022

#29   "Zacharia - Gods soevereiniteit - Deel 6"
Door broeder J. Brouwer op 29 oktober 2023