Preken en studies door br. P. van der Lugt


2024

"Bevrijding in de breedste zin van het Woord"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 5 mei 2024

"Geloven in de God van wonderen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 31 maart 2024

"Simeon en Hanna in de tempel"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 21 januari 2024

"Simeon en Hanna"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 21 januari 2024


2023

"God gedenkt"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 26 november 2023

"Hemelen en aarde"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 17 september 2023

"Juda en Tamar"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 9 juli 2023

"Neem de toevlucht tot de Heere"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 7 mei 2023

"Wijsheid in het Woord van de Levende God"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 maart 2023

"Wijzen uit het Oosten"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 8 januari 2023


2022

"David"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 4 december 2022

"Vrouwen in beweging"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 11 september 2022

"Denken, wandelen en handelen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 24 juli 2022

"De wonderen van God"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 22 mei 2022

"David, zoon van het nieuwe begin"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 4 mei 2022

"Oorlog en genade"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 13 maart 2022

"Vertrouwen op God in deze tijd"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 30 januari 2022


2021

"Wat de tijden betreft..."
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 december 2021

"Naaman genezen / Het geloof van een meisje"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 17 oktober 2021

"De regenboog, de boog van God"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 1 augustus 2021

"Het Pinksterfeest / Het wekenfeest"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 23 mei 2021

"De verheerlijking op de berg"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 14 maart 2021

"Een groot Licht"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 3 januari 2021


2020

"Het getuigenis"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 27 december 2020

"Onverdiende vergeving en genade"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 18 oktober 2020

"Trouw tot de dood"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 9 augustus 2020

"De vrede van Jeruzalem"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 10 mei 2020

"Een Levende hoop in ellende, ziekte en dood"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 19 april 2020

"In angst en benauwdheid tot de HEERE roepen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 29 maart 2020

"Hallelujah!"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 19 januari 2020


2019

"Het Loofhuttenfeest"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 10 november 2019

"De HEERE is mijn ..."
Door broeder Br. P. van der Lugt op 1 september 2019

"De mannelijke besnijdenis"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 7 juli 2019

"Het Lam"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 26 mei 2019

"Loof den HEERE, want Hij is goed"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 10 maart 2019


2018

"De Zon der gerechtigheid"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 23 december 2018

"Verlossing door Jezus bloed"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 7 oktober 2018

"Wie is toch Deze?"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 19 augustus 2018

"De Heilige van Israel"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 3 juni 2018

"Het zilver van verlossing"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 15 april 2018

"Ik ben het Brood des levens"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 18 februari 2018


2017

"Jezus komt!"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 10 december 2017

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 11 oktober 2017

"De Rechabieten"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 10 september 2017

"De ziekte en genezing van Hizkia"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 16 juli 2017

"Het Pascha"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 14 mei 2017

"Het ritueel van de rode vaars"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 maart 2017

"De tabernakel"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 8 januari 2017


2016

"De namen spreken van de Here"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 27 november 2016

"Verlossing"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 18 september 2016

"Gebed om genade"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 24 juli 2016

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 15 mei 2016

"De opstanding van de Heere Jezus / De zweetdoek"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 27 maart 2016

"Hoop op God!"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 3 januari 2016


2015

"Naar Gods beeld"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 20 september 2015

"De hemelen vertellen Gods eer"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 26 juli 2015

"Wekenfeest"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 24 mei 2015

"Het Lam"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 22 maart 2015

"Koning Josia: een beeld van Christus"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 11 januari 2015


2014

"Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 23 november 2014

"Twee pilaren"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 21 september 2014

"De priesterlijke zegen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 20 juli 2014

"Opstandingen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 4 mei 2014

"God, de Almachtige"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 16 maart 2014

"Bezorgdheid"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 januari 2014


2013

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 15 september 2013

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 21 juli 2013

"Melchisedek"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 mei 2013

"Leven zoals God het bedoeld heeft"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 17 maart 2013

"De regenboog"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 13 januari 2013


2012

"Trouw blijven aan God in Babylon"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 4 november 2012

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 16 september 2012

"De grote Naam van onze Here"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 22 juli 2012

"De beloften van de Vader"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 27 mei 2012

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 18 maart 2012

"Gods Positie Ster"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 8 januari 2012


2011

"Advent; Hij komt!"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 11 december 2011

"Luister Israel!"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 30 oktober 2011

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 21 augustus 2011

"Gods liefde voor Israel"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 5 juni 2011

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 15 mei 2011

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 6 februari 2011


2010

"De schepping"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 21 november 2010

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 12 september 2010

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 4 juli 2010

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 23 mei 2010

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder Br. P. van der Lugt op 17 januari 2010