Preken over: "Liefhebben"

"De tabernakel"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2017
Trefwoorden: Tabernakel, Ark, Liefhebben

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]od is het gebod van de liefde: God en onze naaste Liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te volgen en[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...] Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem Liefhebben. [...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]ijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem Liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus h[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...] het boek Handelingen aan Theofilus (hen, die God Liefhebben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons le[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar Liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangelisatie), dankze[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...] toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere Liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszel[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]g bij de Joden. We mogen hen vertellen dat wij ze Liefhebben, omdat onze Heiland een Jood is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij eeuwig en vo[...]"