Preken over: "Rechter"

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"Christus als Rechter van de wereld"
Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, Bazuin

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]aats gestorven; Hij is opgestaan en zit nu aan de Rechter hand van God om voor ons te pleiten. Als wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan b[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]ij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum betekent troost. God[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de Rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here Jezus Christus op. Hij heeft a[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn Rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en [...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]sis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige Rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Recht[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]d door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de Rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jez[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...] te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebr[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]ten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de Rechterhand van God zit of staat; in de macht van God of op de troon van God. Alle macht in hemel en[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]ht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeninge[...]"