Preken over: "Tempel"

"De vrede van Jeruzalem"
Door broeder P. van der Lugt op 10 mei 2020
Trefwoorden: Vrede, Jeruzalem, Tempel

"Haggai - Deel 1 - Gods wil!"
Door broeder J. Brouwer op 22 december 2019
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Haggai, Prioriteit, Tempel

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel

"Hosanna!"
Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...] regeren in vrede voor duizend jaar. We zijn een Tempel van God. We worden opgeroepen om de duivel, de zonden te weerstaan. We worden aangespoord om [...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]eg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de Tempel gebouwd worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich[...]"

"De Heer heeft geen stenen tempel nodig"
Door broeder A. van den Berk op 26 februari 2017
Trefwoorden: Schuldgevoel, Fouten corrigeren, Tent

"Het gaat niet om mensen maar om God"
Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016
Trefwoorden: Tempel, Uit liefde, Geven

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]r hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de Tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heer[...]"

"Koning Josia: een beeld van Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015
Trefwoorden: Josia, Tempel

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"De bouw van de twee pilaren in de Tempel wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Isra?lieten hadden veel (materialen) gegeven voor de[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]ofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de Tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een Tempel van God. Nehemia moest de Tempel reinigen, heilige[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]e Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de Tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een Tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...] troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de Tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de hei[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]n de gemeente vormen het huis van God. God had de Tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede Tempel kunnen we[...]"

"De kandelaar die niet bijgevuld hoeft te worden"
Door broeder A. van den Berk op 23 oktober 2011
Trefwoorden: Visioen, Kandelaar, Tempel

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]d de stam van de levieten en priesters, die in de Tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]te werken voor de Here. Zerubbabel wilde graag de Tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwam stil te liggen voor[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]en gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de Tempel om de Tempel te reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mogen tot Hem komen om verlossing[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]et ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de Tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de Tempeldienst. Van nature zijn wij dood; [...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]les laten doen!<br/> <br/> Jezus gaat naar het Tempelplein, er is een vrijmarkt op het Tempelplein, er wordt gehandeld, afgedongen. In schril contr[...]"