Preken over: "Gemeente"

"Bruiloft in de hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Bruiloft, Bruid, Gemeente

"Blijft de kerk hier op aarde?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Opname van de Gemeente, Verenigd met Christus, Opstanding

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Luisteren, Verlangen, Verspieder

"Het leven in de gemeente"
Door broeder J. Schep op 16 oktober 2022
Trefwoorden: Broeders, Zusters, Gemeente

"Genesis is het boek van en over de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 augustus 2020
Trefwoorden: Gemeente, Adam, Bedekking

"Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!"
Door broeder S. van Groningen op 21 mei 2020
Trefwoorden: Hemelvaart, Bruid van Christus, Verlangen

"Gebed voor de gemeente"
Door broeder J. Nugter op 5 januari 2020
Trefwoorden: Knielen, Bidden, Opdat

"Paulus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus

"De Heere Jezus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Bovenzaal, Profetie

"De zonde van 1"
Door broeder J. Heijdeman op 30 juni 2019
Trefwoorden: Achan, Jozua, Gemeente

"Wat gebeurt er dan met Israel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, Opname, Gemeente

"Wat doet de Gemeente daar?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Vaderhuis, Gouden stad

"Waar is de Gemeente dan?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Gemeente, Opname

"Opname voor de grote verdrukking?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden

"De onderlinge bijeenkomst"
Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Bijeenkomst

"Hoe gaat die opname in zijn werk?"
Door broeder D. Steenhuis op 3 december 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Wolken

"Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"
Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Wat zei de Heere Jezus er van?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Christus als Heer van Zijn gemeente"
Door broeder B. van Twillert op 12 september 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Verschijning, Wederkomst, Gemeente

"Beelden uit het oude testament"
Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]we ook oogsten! Hoe gaan we om met Gods Woord als Gemeente? Hoe is ons leven veranderd sinds we tot geloof zijn gekomen? Zijn we nog steeds bereid om [...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...] Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de Gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]emel overkleed zullen worden bij de opname van de Gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen behouden worden. De mens wil z[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]d was om te zorgen voor de weduwen. Hij diende de Gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks [...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"Onze hoop is gericht op de opname van de Gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vr[...]"

"Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde

"De organisatie van de gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van God, Kudde

"Wat doet de gemeente in de hemel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Gemeente

"Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Helden, Wederkomst

"Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, Vaderhuis

"Wat is de uitstraling v.d. gemeente nu en straks?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Avondmaal, Wijsheid

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn Gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichter[...]"

"Wat is het bijzondere van de gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente

"Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis, Schepping

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]en. Johannes heeft het hier over de opname van de Gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgewekt worden in een verheerl[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]ft trouw. De toekomst van Isra?l, maar ook van de Gemeente hangt af van de trouw van God en hangt niet af van mensen. God is heilig. Een bruidspaar s[...]"

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]eerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de Gemeente. Door de Gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewes[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...] leven." Wij mogen Christus ontmoeten als Hij de Gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]t over ons. De brief aan de Efezi?rs gaat over de Gemeente. God heeft een apart plan met de Gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens [...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]inst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de Gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de Gemeente mee zou maken. Paulus leefde [...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de Gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, Lui[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]n met onze vrouw, onze man? Ga naar iemand uit de Gemeente om de zonden te belijden aan God! [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]enen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de Gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de Gemeente, dan zullen we de brieven van Paulu[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]ergave aan de Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn Gemeente vormen. [...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]enis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er velen in de Gemeente die nog steeds aards gericht zijn en leven als vijanden van het kruis. Er is geen onderworp[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]n. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de Gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Za[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...] hebt Christus leren kennen! Samen vormen wij de Gemeente van Christus. Als wij niet dagelijks Gods Woord lezen, dan komen er compromissen in ons lev[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]l zonden in die stad, die langzamerhand ook in de Gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de Gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar Go[...]"

"De gemeente gaat naar het Vaderhuis"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis

"De gemeente als de woonplaats van God"
Door broeder P. van den Berg op 21 april 2013
Trefwoorden: Gemeente, Eenheid

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"
Door broeder T. Stier op 17 april 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"
Door broeder C. Stier op 13 februari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]ren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn Gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om H[...]"

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"
Door broeder C. Stier op 16 januari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Profetie

"God dienen op de Weg"
Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]edearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de Gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de Gemeente? Epafroditus was ook een betr[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]teld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de Gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]aam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de Gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het ee[...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]gens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De Gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de Gemeente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus on[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]ne, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de Gemeente en de schepping. [...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de Gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...] ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De Gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Allee[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]s. 4: 15 tot 18. De Here Jezus komt terug voor de Gemeente. Wij zullen in wolken de Here tegemoet gaan in de lucht. Openbaring 22:20. [...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"De Gemeente is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De Gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]fer was geen religie. Henoch wandelde met God. De Gemeente mag wandelen (dat is leren kennen) met God totdat God de Gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zo[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]wil uiteindelijk bij Zijn volk Israel en bij Zijn Gemeente voor eeuwig wonen. [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]m ons denken te laten veranderen. God gebruikt de Gemeente om elkaar aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here Jezus Christus ging naar Zijn g[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]as om Gods genade. Gods handelen met Israel is de Gemeente tot voorbeeld. God wil de Gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er [...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...] kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de Gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. S[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]is het evangelie van de genade tot ons gekomen De Gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken.[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]? De invloed van de wereld komt steeds meer in de Gemeente. We komen als Gemeente of als persoon steeds vaker alleen te staan. We willen niet opvallen[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De Gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen b[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de Gemeente zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we [...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de Gemeente dan hebben! In onze droefheid mogen we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]er. We weten te weinig over het geheimenis van de Gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de Gemeente. In het begin van de Bijbe[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]lf niet verbeteren. Hoewel Jezus Christus Zelf de Gemeente heiligt, is het goed als we met elkaar meeleven. Wij moeten niet onberispelijk worden, maar[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]hapen. Een herder moet veel weten en kunnen. Elke Gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim va[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De Gemeente zal worden opgenomen voor de grote verdrukking. [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]te sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een Gemeente die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest [...]"

"Wegneming van de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2009
Uit de serie: "De Gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Kenmerken van de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De Gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Wat is de Gemeente?"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De Gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Verantwoordelijkheden in de Gemeente"
Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009
Uit de serie: "De Gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente

"Wat voor vat ben jij?"
Door broeder J. Nugter op 16 oktober 2009
Uit de serie: "De Gemeente van Jezus Christus".
Trefwoorden: Gemeente