Preken over: "Koning"

"God is Koning"
Door broeder G. van Wijngaarden op 30 juni 2024
Trefwoorden: Koning, Schepping, Sieraad

"Naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder D. Steenhuis op 21 mei 2023
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning"
Door broeder S. van Groningen op 23 maart 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 4"
Door broeder J. Brouwer op 16 januari 2022
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Apathie, Genade

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 3"
Door broeder J. Brouwer op 28 november 2021
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Zonde, Verleiding

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 16 mei 2021
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Nachtgezicht, Veilig

"De zaligsprekingen"
Door broeder D. van Wijck op 18 april 2021
Trefwoorden: Koningkrijk, Verdrukking, Bergrede

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 1"
Door broeder J. Brouwer op 22 november 2020
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Opleving, Troost

"Les tijdens Coronacrisis"
Door broeder H. Huijzer op 25 oktober 2020
Trefwoorden: Koning, Opname, Wederkomst

"Koning van de vrede"
Door broeder S. van Groningen op 26 april 2020
Trefwoorden: Vrede, Koning, Shalom

"De Koning van Sion komt / Intocht in Jeruzalem"
Door broeder J. Nugter op 5 april 2020
Trefwoorden: Profetie, Hosanna, Ezel

"Hosanna!"
Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel

"[...]egend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van IsraA<<l![...]"

"Christus als Koning op Aarde"
Door broeder B. van Twillert op 14 november 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Koning, Babel, Babylon

"De Heilige van Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning

"De vervulling van het koninkrijk"
Door broeder C. Stier op 13 december 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid

"De verberging van het koninkrijk"
Door broeder T. Stier op 15 november 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, Koning, Verborgen

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen

"De voorzegging van de komst van de Koning"
Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koning, Profetie

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]s zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons Koningen en priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrede[...]"

"De ziekte en genezing van Hizkia"
Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017
Trefwoorden: Koning, Gebed, Juda

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]chtbaar te maken. Israel wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Hee[...]"

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"K = Koning der Koningen<br/> E = Eeuwige Rots<br/> R = Rechtvaardige Raadsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"Het was bijzonder dat een vreemde Koningin dichterbij mocht komen bij Koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon J[...]"

"De kinderkoning"
Door broeder N. Groot op 29 mei 2016
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]eeft het licht geschapen om te heersen. God heeft Koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]stijn. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor Koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij [...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]ersteller van het koninkrijk Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn het uitverkoren volk van God, daarom neemt het antisemitisme nu weer toe.[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]d. En Esther vond genade in de ogen van de Koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weg[...]"

"Koning Josia: een beeld van Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015
Trefwoorden: Josia, Tempel

"De Koning van Sion komt"
Door broeder M. Ezinga op 28 december 2014
Trefwoorden: Vredevorst

"Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 23 november 2014
Trefwoorden: Koning, Joas, Beeld

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]aren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de Here Jezus als Hogepriester. De pi[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]akt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosann[...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"
Door broeder G. de Koning op 11 april 2014
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, Kind van God

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"
Door broeder G. de Koning op 14 februari 2014
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Wet, Zonde

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"
Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"David werd tot Koning gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was Koning, omdat het volk wilde z[...]"

"Ben je ook al op weg naar de Koning der Koningen?"
Door broeder B. van den Bosch op 16 juni 2013
Trefwoorden: Volharding, Reinheid, Wederkomst van Christus

"Melchisedek"
Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013
Trefwoorden: Melchisedek, Priester, Koning

"Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"
Door broeder G. de Koning op 14 december 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"
Door broeder T. Stier op 9 december 2012
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"
Door broeder G. de Koning op 19 oktober 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"
Door broeder G. de Koning op 21 september 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, Wereldgezindheid

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"De Koningin van Sjeba of de Koningin uit het zuiden kwam waarschijnlijk uit Jemen of Ethopie. De Koningin had gehoord dat Koning Salomo de naam van de[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]e niet op. Saul zondigde en David zondige ook als Koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul bood geld e[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]or zijn ouders, bijna vergeten bij de zalving tot Koning. Toch kon David spreken over de liefde van God. Stralen wij Gods liefde uit? Weten onze kinde[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]ezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en Hogepriester. Wij zijn nu verkleefd aan het hart van Christus. We kunnen en mogen alleen m[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]den. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in [...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het Koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oos[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens Koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de t[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]n is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere e[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]el, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het konink[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan Koning Nebukadnezar en ondanks dat Koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de konin[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]en en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]gonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van Koning Achab, van de Kanaanieten die in het land woonden, door Izebel, de vrouw van Achab. Elia waar[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"Deze psalm beschrijft de mens als Koning van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een profet[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]ng maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]anding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij za[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]even in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vred[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]n relatie met God ondanks het bevelschrift van de Koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]s opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu Koning, maar oefent Zijn Koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn Koningschap zal aanvaarden, da[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]winning, maar toch verlangden zij naar een aardse Koning. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse Koning. Wij zitten vaak op de troo[...]"