Preken over: "Priester"

"Het nieuwe verbond (deel 2)"
Door broeder H. Schouten op 22 mei 2024
Uit de serie: "Het nieuwe verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, HogePriester

"Afgoden toen en nu"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2024
Trefwoorden: Micha, Priester, Afgoden

"Naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder D. Steenhuis op 21 mei 2023
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"De betekenis van de hemelvaart"
Door broeder N. Groot op 18 mei 2023
Trefwoorden: Hemelvaart, HogePriester, Koninklijk Priesterschap

"De HEERE zegent! Wat betekent dat?"
Door broeder J. Nugter op 6 november 2022
Trefwoorden: Priesterlijke zegen, Vrede, Zegen

"Leven in verwachting"
Door broeder S. van Groningen op 18 mei 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Verwachting, HogePriester, Geloof

"Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning"
Door broeder S. van Groningen op 23 maart 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"Een kostbare schat"
Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020
Trefwoorden: Israel, Priesters, Schat

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: HogePriester, Linnen doeken, Hemelvaart

"Priester naar de ordening van Melchizedek"
Door broeder C. Stier op 19 mei 2019
Trefwoorden: HogePriester, Melchizedek

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, HogePriester

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]htvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als Priesters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rech[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]eft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en Priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mog[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...] Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als HogePriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God is al[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]ten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als HogePriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]re Jezus Christus. Op het moment dat door de hogePriester de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. [...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]en staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn Priesters en Priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar he[...]"

"Jahweh geeft zuiver onderwijs"
Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Priester, Onderwijs, Levieten

"Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"
Door broeder T. Stier op 14 december 2014
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, HogePriester

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, HogePriester

"[...]naatappels, die wijzen naar de Here Jezus als HogePriester. De pilaren kregen namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God beves[...]"

"De priesterlijke zegen"
Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014
Trefwoorden: Zegen, Genade, Vrede

"Opstandingen"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014
Trefwoorden: Opstanding der doden, HogePriester

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...] en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (Priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]per: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een Priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw [...]"

"Melchisedek"
Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013
Trefwoorden: Melchisedek, Priester, Koning

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]. Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het HogePriesterlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, HogePriester

"[...]draagt een gordel om Zijn borst als Koning en HogePriester. Wij zijn nu verkleefd aan het hart van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen in [...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, HogePriester, Gemeente

"[...]pel brengen. De Here Jezus Christus heeft als HogePriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, ma[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]rd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en Priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, HogePriester

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte Priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zi[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, HogePriester, Hemel

"[...]eer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogePriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid[...]"