Preken over: "Tekenen"

"Tekenen van de eindtijd"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2020
Trefwoorden: Eindtijd, Geheimenis, Evangelie

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]ekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel Tekenen werd Israel uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Israeli[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]et Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke Tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...] Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere Tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zulle[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De Tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God [...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal Tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verlossing. De verl[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met Tekenen en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en ne[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle Tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. A[...]"

"Tekenen van de Zoon des mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Zoon des mensen, Tekenen

"De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"
Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Tekenen, Wonderen

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"De Tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit[...]"