Preken over: "bidden"

"Biddend Gods stem verstaan"
Door broeder H. Frinsel op 10 september 2023
Trefwoorden: bidden, Wachten, Zoeken naar God

"De Vader zoekt aanbidders"
Door broeder D. Steenhuis op 6 december 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Aanbidden, Vader

"Het Geloof"
Door broeder J. Schep op 13 juni 2021
Trefwoorden: Geloof, bidden, Toekomst

"Gebed voor de gemeente"
Door broeder J. Nugter op 5 januari 2020
Trefwoorden: Knielen, bidden, Opdat

"Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"
Door broeder J. Brouwer op 12 mei 2019
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Ontzag, Trouw, bidden

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...] van aangezicht tot aangezicht. Wij zullen Hem aanbidden. [...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]Wij mogen samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden [...]"

"Leven voor de dag van Jezus Christus"
Door broeder N. Groot op 23 juli 2017
Trefwoorden: bidden, Bemoediging, Bewust leven

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]Christus blijft verborgen voor de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de bekering van Israel. Christus i[...]"

"Jona"
Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017
Trefwoorden: Jona, Luisteren, bidden

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: bidden, Zegen, Vreugde

"[...] zonder ons getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christu[...]"

"God gedenkt ons"
Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016
Trefwoorden: bidden, Beloften, Gedenkt

"Bid voor de evangelische gem. Zutendaal (Belgie)"
Door broeder F. Bielen op 11 oktober 2015
Trefwoorden: bidden, Belgie

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]reemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"

"Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"
Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015
Trefwoorden: Vertrouwen, Geloof, Josafat

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]an dienen. Verwachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We he[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]anderen. Hij kan veel meer doen dan wij denken of bidden. Daarom draait het niet om wat wij prettig vinden wat Gods Geest in ons doet. Alle werkingen [...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]tus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te bidden voor elkaar.[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...] van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en bidden. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de ogen[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...] De Heilige Geest zucht ook. Als wij niet kunnen bidden (door het lijden), dan zal de Heilige Geest voor ons bidden. De Here Jezus Christus pleit en[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]n leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jez[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...] en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. We kunnen verslaafd zijn aan voe[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...] als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Israel daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de[...]"

"Bidden en waken in Gethsemane"
Door broeder O. Lohuis op 24 maart 2013
Trefwoorden: Gethsemane, Gebed, Waken

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zo[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]j zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel a[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...] op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfp[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het k[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]ed tot God. We mogen voor elkaar, voor onze vrouw bidden. Isaac moest weg uit het land van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdwijnen uit he[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aanbidden om wat Hij voor ons gedaan heeft. [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...] een druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze zonden zijn [...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]ken. We mogen elkaar bij Hem brengen, voor elkaar bidden. [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]eren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. H[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, bidden

"[...] van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mo[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]ng met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]et werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op [...]"

"Openbaring 8 en 9 - Bidden helpt, hoe lang nog?"
Door broeder D. Steenhuis op 26 februari 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring