Preken over: "hemel"

"De Hemelvaart"
Door broeder A. van Andel op 9 mei 2024
Trefwoorden: hemel, Opgevaren, Opstanding

"Rechtszittingen in de hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2024
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Rechtszitting, hemel, Rechterstoel van Christus

"Bruiloft in de hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Bruiloft, Bruid, Gemeente

"Hemelen en aarde"
Door broeder P. van der Lugt op 17 september 2023
Trefwoorden: Schepping, hemel, Herstel

"De betekenis van de hemelvaart"
Door broeder N. Groot op 18 mei 2023
Trefwoorden: hemelvaart, Hogepriester, Koninklijk priesterschap

"Een voor-inkijk in de hemelse zegen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: hemel, Zegen

"De hemel vertelt Gods eer"
Door broeder B. Romijn op 3 juli 2022
Trefwoorden: hemel, Eer van God, Sterren

"Jezus zien in de geschiedenis van Jozef"
Door broeder D. Steenhuis op 26 mei 2022
Trefwoorden: hemelvaart, Jozef, Typologie

"Het Brood wandelt op de zee"
Door broeder D. Steenhuis op 7 februari 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Brood uit de hemel, Onderwijs, Voedsel

"Hemelse mensen"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2021
Trefwoorden: Mens, hemel, Opstanding

"Wat betekent Hemelvaart voor u?"
Door broeder B. van den Bosch op 13 mei 2021
Trefwoorden: Heilig leven, Heerlijkheid, hemel

"Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!"
Door broeder S. van Groningen op 21 mei 2020
Trefwoorden: hemelvaart, Bruid van Christus, Verlangen

"Johannes over de Hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Troon, Opname, Vaderhuis

"Zeven fotos van de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020
Trefwoorden: Heilige Geest, hemelse gewesten, Wapenrusting

"Christus werkt vanuit de hemel"
Door broeder B. van den Bosch op 9 juni 2019
Trefwoorden: hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis

"Het Lam opent de boekrol"
Door broeder J. Nugter op 2 juni 2019
Trefwoorden: Lam, Boekrol, hemelvaart

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, hemelvaart

"Het Koninkrijk"
Door broeder C. Stier op 12 augustus 2018
Trefwoorden: Context, hemelburgers, hemelse gewesten

"Hemelvaart en Wederkomst"
Door broeder B. van den Bosch op 10 mei 2018
Trefwoorden: hemelvaart, Opname, Wederkomst

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de hemel hebben. We hebben een gebouw in de hemelen niet met handen gemaakt. Wij zijn overkleed met hem[...]"

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, hemelen

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]eel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God[...]"

"Een stukje hemel op aarde"
Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017
Trefwoorden: Liefde, hemel, Zegen

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...] toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]ndanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk,[...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, hemelvaart, Profetieën

"Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Nieuwe hemel, Nieuwe Aarde

"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"
Door broeder N. Groot op 12 februari 2017
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens

"Wat doet de gemeente in de hemel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: hemel, Gemeente

"Het gedachtegoed van de toren van Babel"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2017
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, hemelburgers, Bijbels denken

"Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: hemel, Helden, Wederkomst

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 6"
Door broeder B. van Twillert op 14 december 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Sleepnet, Gelijkenis

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 5"
Door broeder B. van Twillert op 2 november 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Koopman, Gelijkenis

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 12 oktober 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Schat, Akker

"Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016
Trefwoorden: hemelvaart, Olijfberg, Vaderhuis

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 3"
Door broeder B. van Twillert op 16 maart 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 2"
Door broeder B. van Twillert op 16 februari 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Gelijkenis

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]jn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar [...]"

"Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 1"
Door broeder B. van Twillert op 13 januari 2016
Uit de serie: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der hemelen, Gelijkenis, Zaaier

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"Er is feest in de hemel als een zondaar zich bekeert: een schaap van de honderd, een schelling van de tien en een zoon van de twee (Luk. 15). De waard[...]"

"En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"
Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015
Trefwoorden: Berg, Verheerlijking, hemel

"De hemelen vertellen Gods eer"
Door broeder P. van der Lugt op 26 juli 2015
Trefwoorden: Hoogmoed, Verlosser, hemel

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een i[...]"

"Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"
Door broeder D. Steenhuis op 13 april 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shamma, hemel

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]jkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan w[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]m te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervu[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: hemel

"De hemelvaart van Christus is een voorafschaduwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God.[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...] opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de hemelse gewesten in Christus. We hebben zoveel ontvangen! Onze gedachten stellen weinig voor. Zij z[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]woestijn. Israel moest leren om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wij[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]ven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Israel opriep om zich te b[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]lijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfeni[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]ezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...] Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukki[...]"

"Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013
Trefwoorden: hemelvaart, Wederkomst, Troon

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...] in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk verbond met de mense[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]ij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol lie[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...] zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de hemel: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mogen zijn. De kon[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]eel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze po[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]t aanbreken. Gods plan is uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu al vrede van God in onze harten? Kijken we uit naar de wed[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, hemel, Hel

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]istus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de hemel en vanuit een hemels perspectief. Christus is de getrouwe Getuige. Luisteren we naar Hem? Ch[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"De Here Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...] Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en hemelvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...] laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"De Efezebrief begint als het ware in de hemel en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar re[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]al maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraa[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]tten de Messias, maar niet een Messias die uit de hemel kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn Geest) tot Christu[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...] indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]om van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]ngen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te l[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]sitie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Chri[...]"

"Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"
Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011
Trefwoorden: Verzoening, Wederkomst, hemelvaart

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]id van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van on[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]eze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de mens is om[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]ten. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar h[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]lde neer onder het blazen van de shofar vanuit de hemel. De shofar kondigde aan dat God Zijn volk wilde ontmoeten. God openbaarde Zich in vuur en in e[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...] soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: hemel, Thomas, Jezus komt

"De Here Jezus was uit de hemel gekomen en is weer naar de hemel gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. hemelvaart betekent[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "Abba" zeggen, dat wil zeggen dat we door genade een volwassen [...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]ns geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn koningschap z[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, hemel

"Welkom in de hemel voor wie gelooft"
Door broeder D. Steenhuis op 9 november 2009
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Vervolging, Geloof

"Openbaring 12 - Oorlog in de Hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 27 april 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring

"Openbaring 4 en 5 - Een rondleiding in de Hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 27 november 2000
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring