Preken over: "nieuwe testament"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]en de Isra?lieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de christenen verstrooid. Petrus wees deze christenen op de geweldige toekomst[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"Tussen het oude en het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. E[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]gt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht [...]"

"De bruid in het oude en nieuwe testament"
Door broeder D. Steenhuis op 14 mei 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, nieuwe testament, Oude testament

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]d. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"